Kontakt

Kontakta oss

Vill du bli medlem i Open Science Community Sweden eller få nyhetsbrev och uppdateringar från oss? Tveka inte på att höra av dig.

EMAIL

information@opensciencesweden.org

 Open Science Community Sweden

 @OscSweden


 
 
 
 

Uppförandekod

Open Science Community Sweden (OSCS) organiserar och faciliterar Open Science events för att låta sina medlemmar och andra intressenter lära sig och diskutera open science praktikaliteter, dela kunskap och bygga profesionella nätverk. OSCS är dedikerade att tillhandage en fördomsfri miljö för alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, sexuell identitet, funktionshinder, ålder, religion eller någon annan grupp tillhörighet. Vi har nolltollerans av trakasserier i någon form.  


OSCS ägnar sig åt mångfald, rättvisa, inkludering och fritt uttryck för idéer. OSCS strävar efter att tillhandahålla en miljö där olika deltagare kan lära sig, diskutera, nätverk och njuta av varandras nätverk i en miljö med ömsesidig respekt. Vi vidtar ett delat ansvar för att skapa och hålla den miljön till förmån för alla. Vissa beteenden är därför specifikt förbjudna:

  • Trakasserier eller hot baserat på kön, ras, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionshinder, ålder, utseende, religion eller annan gruppstatus.
  • Sexuella trakasserier eller hot, inklusive ovälkommen sexuell uppmärksamhet, förföljelse (fysisk eller virtuell) eller oönskad fysisk kontakt.
  • Trakasserande genom fotografering eller inspelning.
  • Hot mot arrangörer och deltagare (muntligt eller fysiskt).


Arrangörerna ombeds att rama in diskussioner så öppet och inkluderande som möjligt och att vara medvetna om hur språk eller bilder kan uppfattas av andra. Kritisk granskning av övertygelser och synpunkter utgör inte i sig fientligt beteende eller trakasserier. På liknande sätt kan användning av sexuella bilder eller språk i samband med en professionell diskussion inte utgöra fientligt beteende eller trakasserier om det är nödvändigt för diskussionens ämne och presenteras med respekt