Open Science inom utbildning

Open Science inom utbildning

Nedan kan du läsa om utbildningar och arbetsmetoder kopplade till Open Science rörelsen för de olika institutionerna. 

 

Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar


 • Masterutbildning i arbets- och organisationspsykologi
  - Förregistrering av uppsatsplan och delning av data/kod

 • Psykologprogrammet
  - Reproducerbar systematisk översikt i Fördjupningskurs i klinisk psykolog 

 • Forskarutbildning i psykologi
  - Bayesianska och frekventistiska perspektiv på reproducerbar psykologisk     forskning
  - Systematiska forskningsöversikter

    

   Instutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

    

   • Forskarutbildning
    - Open science and reproducible research

     

    CC BY 4.0