Open Science inom utbildning

Open Science inom utbildning

Nedan kan du läsa om utbildningar och arbetsmetoder kopplade till Open Science rörelsen för de olika institutionerna. 

 

Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar


 • Masterutbildning i arbets- och organisationspsykologi
  - Förregistrering av uppsatsplan och delning av data/kod

 • Psykologprogrammet
  - Reproducerbar systematisk översikt i Fördjupningskurs i klinisk psykolog 

 • Forskarutbildning i psykologi
  - Bayesianska och frekventistiska perspektiv på reproducerbar psykologisk     forskning
  - Systematiska forskningsöversikter

    

   Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

    

   • Forskarutbildning
    - Open science and reproducible research

     

    Engelska Institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm


    • Öppen vetenskap för doktorander

             - This course has been designed to give PhD students in the human and                  natural sciences essential skills in good research data management and                open access publication routes. 


    Period: Second half of spring semester 2021 (March 22 — June 5)

    Course dates: 15, 22 and 29 April, and 6 May.

    Language of instruction: English