Vad är Open Science?

Vad är Open Science?


Open Science, eller Öppen vetenskap, kan bäst beskrivas som en rörelse som strävar mot att göra hela forskningsprocessen öppen och fritt tillgänglig för personer både inom och utanför universitetsvärlden. Delvis har rörelsen en ideologisk demokratisk förankring, men lika viktig är tanken att transparens är en förutsättning för nödvändig kvalitetsgranskning.


Exempel på kärnområden:

  • Öppet tillgängliga publikationer (Open Access)
  • Öppna data, forskningsmaterial och forskningsverktyg
  • Öppna reproducerbara analyser
  • Öppen peer-review och öppet redaktionsarbete
  • För-registrering av studier
  • Granskning av publicerad forskning (post-pub peer review, audits)


Våra mål


  • Främja Open Science genom t.ex. workshops, föreläsningar och debatt.
  • Leda och diskutera Open Science-initiativet och skapa en plattform för intressenter att mötas i Sverige.